Vanuit de eisen uit de archiefwet, het verlopen van bewaartermijnen of omdat je niet altijd alles voor eeuwig wil bewaren is het wenselijk om te vernietigen. En natuurlijk de eisen die vanuit de AVG worden gesteld aan vernietiging en opslag.


Hoe werkt het vernietigen binnen JOIN? En waar moet je op letten?


FAQ LEZEN