In JOIN kunnen gebruikersrechten en gebruikersprofielrechten worden beheerd. Wat is het verschil? En wanneer is het handig om gebruikersrechten of gebruikersprofielrechten te gebruiken?

Zijn er weinig gebruikers actief binnen JOIN? Of heeft ieder JOIN account andere eigenschappen? Dan is het in dit geval goed om de rechten per boek op het JOIN account te regelen.

Wanneer er binnen uw organisatie veel personen gebruik maken van JOIN en er is veel verloop, dan is het handig om de rechten op een JOIN gebruikersaccount te sturen via gebruikersprofielrechten.


FAQ LEZEN