De JOIN Integration Adminstration (JIA) biedt de beheerders van JOIN Zaak en Document met de bijbehorende koppelingen een eenvoudige manier om:

  • Het berichtverkeer in te zien van de verschillende koppelingen;
  • De logging te bekijken;
  • De koppelingen te updaten indien er bijvoorbeeld een nieuwe versie voor is. (Gebruik altijd de meest recente versie van JIA. Kijk hier om de meest recente versie te vinden.),


Hoe kom ik bij deze JIA website?

Daar zijn twee manieren voor:


1. Door op integratie server een browser te openen en te navigeren naar http://localhost:81/Diaweb

2. Door vanaf de werkplek een browser te openen en te navigeren naar https://integratieservernaamwaarjiaisgeinstalleert:8443/Diaweb.

Indien u in de private cloud van Decos uw omgeving heeft dan kunt u via Customer Support om de juiste URL vragen. Maak hiervoor een ticket aan van het type JOIN Integration Administration. Let op! Via deze JIA website kunt u geen koppelingen updaten. Dit wordt namelijk voor u gedaan.


Berichten bekijken in JIA.

Via de JIA website is het mogelijk om het berichtenverkeer tussen de Decos software (STUFZKN, STUFBG, etc) en de andere leveranciers in te zien. Let op! Alleen berichten op basis van STUF zijn hier te zien met uitzondering van:


In JIA navigeert u eenvoudig naar de sectie "Message Manager":Als u daar op klikt dan ziet u aan de rechterkant van het scherm een overzicht van alle berichten op die dag:Kleurgebruik in JIA.

Zoals u in de bovenstaande afbeelding kunt zien worden er verschillende kleuren gebruikt:

  • Zwart: het bericht is zonder problemen verwerkt;
  • Blauw: het systeem is nog bezig met het verwerken van het bericht;
  • Geel: het systeem heeft lang over de verwerking gedaan, maar het is wel verwerkt;
  • Rood: het verwerken van het bericht is niet gelukt.


Daarnaast ziet u aan de rechterkant de opties Link en Logs:

  • Link: toont u het aangeboden of verzonden XML bericht;
  • Log: toont u de logging (indien aanwezig) behorende bij het bericht.


Bekijken van berichten.

Middels de optie Link kunt het bericht zoals aangeboden of verzonden inzien. Of een bericht ontvangen of verzonden is kunt u ook afleiden uit het icoon in de kolom "Message Type". In dit icoon is JOIN het [ of ].


Zodra u op "Show" klikt wordt er in een nieuw tabblad het bericht getoond. In het onderstaande voorbeeld is duidelijk te zien dat deze als Rood is gemarkeerd. De reden is dat er geen ontvangend bericht is.In de onderstaande afbeelding is te zien dat er een succesvolle uitwisseling is geweest:

Dit betreft een schermprint uit een test systeem zonder officiele persoonsgegevens.


Zodra u op de knop Log (twee schermprints terug) of op de blauwe knop "Application log" klikt opent er weer een nieuw tabblad en wordt er (indien aanwezig) logging getoond. Dit is waar Customer Support ook vaak om vraagt om eerst eens te bekijken. U kunt de logging ook downloaden middels de download knop rechtsboven:Log niveau instellen.

Tijdens de normale operatie (alle berichten worden goed verwerkt) dient het logniveau op ERROR te staan. Hoe kunt u dit controleren? Door in het gedeelte "Integrations" op de betreffende integratie te klikken. Daar ziet u dan rechts het huidige niveau. Het niveau DEBUG kan alleen gebruikt worden wanneer er problemen zijn. Dit niveau is ook niet bedoeld om voor langere tijd (meer dan 2 dagen) te gebruiken. Het systeem slaat dan heel veel informatie op en wordt potentieel wat langzamer:Indien het log niveau op DEBUG staat ziet dit er als volgt uit:Zodra u klaar bent met het onderzoek, of Customer Support is klaar, dan kunt het niveau weer terug naar ERROR zetten. Dit ziet er als volgt uit. Let op: al naar gelang de duur dat het niveau op DEBUG heeft gestaan kan het een paar seconden duren voordat deze actie klaar is of een paar uur:Stuur de DEBUG logging die u kunt downloaden niet zomaar op naar Customer Support. Er staan zeer waarschijnlijk persoonsgegevens in die willen wij niet in dit ticket systeem hebben.