We kunnen tickets sneller oppakken als deze aangemaakt zijn met voldoende informatie. Daarom zien we graag dat een ticket de volgende informatie bevat:


- Duidelijke beschrijving van het probleem


- Sinds wanneer is het probleem ontstaan? Is er toen iets gewijzigd aan de omgeving?


- Stapsgewijze beschrijving, zodat we het issue kunnen proberen te reproduceren (wanneer komt het probleem voor, en bij het uitvoeren van welke stappen?)


- Verduidelijking van het probleem met behulp van screenshots per stap


- Eventuele relevante logbestanden


Let op: zet geen persoonsgegevens in het ticket (bijvoorbeeld in screenshots, of bijgevoegde documenten)! Meer hierover lees je in dit artikel