Wat kan ik met JIA en dit artikel?

Met JIA is het mogelijk om de upgrade naar de laatste versie van een integratie eenvoudig zelf uit te voeren. Tevens kunt u het berichtenverkeer van de verschillende koppelingen inzien.
In dit artikel worden de stappen beschreven die nodig zijn om JIA te updaten of te installeren.


Prerequisites

1. De applicatieserver moet toegang hebben tot het internet

JIA zal de Decos server benaderen om de benodigde installatiebestanden op te halen. Hiervoor zal het een uitgaande FTP (poort 21) en HTTP (poort 80) gebruiken.


2. Microsoft .Net framework 4.5 dient geïnstalleerd te zijn op de applicatieserver

De nieuwe versie van JIA vereist Microsoft .Net framework 4.5. U kunt deze versie downloaden vanaf de Microsoft website:

https://www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=30653


3. De rol ‘Windows authentication’ dient geactiveerd te zijn in Microsoft IIS *

Deze rol kan het meest eenvoudig worden toegevoegd d.m.v. het uitvoeren van het volgende Powershell commando op een Windows server versie 2012 of nieuwer.

Install-WindowsFeature "Web-Windows-Auth" -IncludeManagementTools ;


Op oudere Windows Server versies wordt er gebruik gemaakt van Add-WindowsFeature.


Stap 1.

Download het Powershell script waarmee u JIA en de benodigde vereisten kunt installeren. Voor klanten die onverhoopt nog gebruik maken van Windows 2008 of geen internet connectie van de Integratie server toestaan dient ook de meest recente JIA package gedownload te worden:
Powershell script JIA 2.4.0 en lager: https://support.decos.nl/setups/Integrations/!JIA_JOIN_Integration_Administration/jiainstall.zip

Powershell script JIA 2.5.0 en hoger op Windows Server 2012 en nieuwer: https://support.decos.nl/setups/Integrations/!JIA_JOIN_Integration_Administration/jiainstall_260.zip

Powershell script JIA 2.5.0 en hoger op Windows Server 2008: https://support.decos.nl/setups/Integrations/!JIA_JOIN_Integration_Administration/Backup/jiainstall_260_voorw2k8.zip
JIA Package: https://support.decos.nl/setups/integrations/index/downloadJIA.html


Vergeet na het downloaden de zip bestanden niet de unblocken.


Stap 2.

Indien er een Decos Integration Administration of JOIN Integration Administration van 2.2.0 of ouder/lager te vinden is in Add/Remove Programs moet deze eerst verwijderd worden a.d.h.v. de volgende stappen. Indien niet aanwezig, dan door met Stap 3.

Stap 2.1.
Stop in de Windows services de Decos.Integrations.Admin.BackgroundService en sluit weer het services scherm.
Stap 2.2.
Maak een copy van de map die normaal gesproken op de volgende locatie staat: D:\DECOS\apps\Decos Integration Administration. Er staat normaal gesproken, maar er zijn klanten die e.e.a. op C: of E hebben geïnstalleerd of zelfs een hele andere locatie.
Stap 2.3.
Via Add/Remove Programs kan dan de oude versie van Decos/JOIN Integration Administration verwijderd worden.

Stap 3.
Unzip het bestand jiainstall.zip naar een handige locatie. Een veelgebruikte suggestie: D:\_Install\Integrations\JIA. Plaats in deze map indien het een Windows 2008 server betreft of geen interverbinding ook het zip bestand jia.zip maar pak deze niet uit!

Stap 4 (indien Windows 2008).
Open een x64 Powershell commandprompt als Administrator (run as Administrator) en voer het volgende commando uit: Set-ExecutionPolicy unrestricted -Scope Process en antwoord met een hoofdletter Y.

Stap 5.

Navigeer in hetzelfde scherm naar de map waar je de zips hebt neergezet en voer het volgende commando uit: .\jiainstaller.ps1
Indien het een Windows 2008 server is, of er is geen internetverbinding voer dan het volgende commando uit: .\jiainstaller.ps1 jia.zip

Door het deinstalleren van de oude Decos/JOIN Integration Administration software kan er een melding komen in het script dat de service ontbreekt. Dit klopt dus.

Het script zal nu een aantal prompts tonen. Kies altijd voor de hoogste versie JIA maar nooit de Development versie tenzij instructies hiervoor ontvangen van Decos.


Wanneer u upgrade naar versie 2.5 of hoger zal het script een aantal aanvullende vragen stellen:


1. Het IP adres van de JOIN Zaak & Document server

U kunt kiezen voor de standaardwaarde door op enter te drukken wanneer uw integraties op dezelfde separate server geïnstalleerd zijn als JOIN Zaak & Document. Wanneer JOIN Zaak & Document en uw integraties op eigen applicatieserver geïnstalleerd zijn, moet hier het IP adres van de JOIN Zaak & Document server worden ingegeven.


2. De REST api baseurl:

Sinds JOIN versie 6.25 is er een REST API beschikbaar. JIA maakt nu dan ook gebruik van JOIN authenticatie om in  te loggen in JIA. Alleen medewerkers met het Recht "Administrator" in JOIN mogen in JIA inloggen. De REST API url is hetzelfde als de JOIN URL. Bijvoorbeeld https://zaaksysteem.meervoort.nl/ De gehele URL inclusief / moeten ingevuld worden.


3. Een Connect systeemnaam van één van uw integraties

Vul hier de naam in van 1 van uw integratie Connect systemen. De standaardwaarde 'STUFBG' kan worden bevestigd door op enter te drukken. Wanneer dit systeem niet bestaat kunt u een andere waarde ingeven. Kijk voor beschikbare systemen in de lijst systemen in JOIN Beheer.


4. Het client-secret van het ingegeven Connect systeem

Vul hier de client-secret in van het in vraag 2 gekozen Connect systeem. U kunt deze waarde terugvinden in JOIN Beheer bij het desbetreffende Connect systeem:


Stap 6.
Zodra het script is afgelopen staat u weer in de prompt en deze kan dan, mits er geen foutmeldingen meer zijn, afgesloten worden. Er is nu een lokale groep DIA aangemaakt. Hier moeten alle gebruikers in die toegang willen hebben tot JIA.
Indien het een Windows 2008 server betreft moet ook nog even nagegaan worden of de DIAWeb Application Pool in IIS wel .Net 4.0 als versie heeft i.p.v. de standaard 2.0.

Stap 7.
U kunt nu een webbrowser openen naar http://servernaam:81/Diaweb of https://servernaam:8443/Diaweb. Indien u op de server ingelogd bent mag de servernaam natuurlijk ook localhost zijn.


Vanaf versie 2.5 is de toegang tot JIA gekoppeld aan uw JOIN Zaak & Document login. Indien u aangemerkt bent als JOIN beheerder kunt u inloggen. Indien u nog niet bent ingelogd in JOIN Zaak & Document wordt u bij het benaderen van JIA wordt u doorverwezen naar de inlogpagina van JOIN.