Hoe kan je de standaard sortering aanpassen?

Applicatieinstellingen – Algemene instellingen – Sortering:Hoe kan je de bron aanpassen?

Algemene Instellingen - Actieve integraties – Per bron (Taken)

 Je kunt hier zelfs de kleur en naam aanpassen, doe je dit niet pakt JKC de standaard tekst.

Kan je instellen na hoeveel dagen een herinnering moet komen?

Waar kan je de acties/uitklaplijst op een terugbelnotitie aan of uit zetten?

Rechten instellen op Privilegesets – onderdeel Taken


Hoe kan je realiseren dat de agendatekst zichtbaar is in de agenda's?

Binnen Exchange gaan we Application Impersonation aan zetten. Op dit moment kunnen we standaard de beschikbaarheid inzien van elkaars agenda binnen het JKC (beschikbaar of niet beschikbaar) via de Exchange webservice (EWS)

De wens is om ook daadwerkelijk de inhoud van de agenda te kunnen lezen. Dit kunnen wij doorkrijgen van de Exchange Webservice middels Exchange Impersonation.

Dit artikel geeft meer duidelijkheid: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/bb204095(v=exchg.140).aspx 

Echter configureren werkt altijd beter aan de hand van een voorbeeld. Daarom hebben we dit onderstaand artikel bijgevoegd:

Het account 3CX dat hierin wordt aangehaald is slechts een voorbeeld account (dus je kan 1t/m7 eigenlijk overslaan)

http://www.3cx.com/blog/docs/how-to-create-impersonated-user

Setup your Impersonated Account with MS Exchange Server (2010)

Open your Exchange Server management Console and log in with an administrator account.

Navigate to recipient configuration -> mailboxes.

Create a new mailbox in your forest of the type “user mailbox” and use the following details:

First name: 3CX.

Last name: Exchange Connector.

User logon name: This can be anything of your choosing but remember this detail for later.

Password: Use anything that you wish but remember this detail for later use also.

Uncheck the option that makes it necessary for the user to change his password once logged in. You may extend the AD setting for this user, that the password never expires.

Press “Next” once you finish configuring these options.

Set the mail alias to “3CX” for this account and the exchange database where this account should be created.

Open the Exchange Server Power Shell.

For Exchange Server 2010 run these commands assuming the ALIAS of the 3CX Exchange User is = a.power:

New-ManagementRoleAssignment –Name:KCSApplicationImpersonation –Role:ApplicationImpersonation –User:a.power


Deze laatste stap is volgens mij alleen noodzakelijk en dan geef je aan welke gebruiker mag impersoneren.

Probeer dit eerst met 2 personen zodat zij in elkaars agenda kunnen kijken

New-ManagementRoleAssignment –Role:ApplicationImpersonation -User c.blok

 

Bepaal of en wie in de agenda’s mag en stel daarna de rest van de gebruikers in (Het kan het ook wel met een groep tegelijk (Universal SecurityGroup) bijvoorbeeld

New-ManagementRoleAssignment –Role:ApplicationImpersonaton –SecurityGroup “kcs gebruikers”