Het aanzetten van ddc logging / Join Now logging moet via het register als volgt:

Logging aanzetten kan in de JOIN CONFIG utlitliy (lokaal)

In je register kun je zien waar dan het logbestand wordt opgeslagen. Zorg er ook voor dat het ErrorLogLevel op 4 staat.

ErrorLogLevel > 4

ForceLogPath=c:\temp\decosdirect.log

ErrorLogFile = c:\temp\defaultlog.log