De JOIN Integration Adminstration (JIA) biedt de beheerders van JOIN Zaak en Document met de bijbehorende koppelingen een eenvoudige manier om de koppelingen te updaten indien er bijvoorbeeld een nieuwe versie voor is. Gebruik altijd de meest recente versie van JIA. Kijk hier om de meest recente versie te vinden. JOIN Integration Administration is onderdeel van de JOIN Koppelvlakken Suite.

Hoe kom ik bij deze JIA website?
Daar zijn twee manieren voor:

1. Door op integratie server een browser te openen en te navigeren naar http://localhost:81/Diaweb

2. Door vanaf de werkplek een browser te openen en te navigeren naar https://integratieservernaamwaarjiaisgeinstalleert:8443/Diaweb.

Indien u in de private cloud van Decos uw omgeving heeft dan worden de koppelingen uiteraard voor u geüpdatet.

ps: het installeren van JIA is beschreven in het volgende artikel.

Ik ben op de website. Wat nu?
Kies in het linkermenu de integratie die je wilt updaten en klik vervolgens op de knop Upgrade. JIA gaat dan verbinding maken met Decos om na te gaan welke nieuwe versies er voor de betreffende koppeling zijn. Bij een toegestane verbinding over poort 80 en 21 zal er in JIA een volgende scherm te zien zijn waar als voorbeeld StUFDCR versie 1.2 is gekozen en waar we zien dat versie 1.3 aanwezig is.


Let op! Indien de update een StUFZKN koppeling betreft lager dan versie 2.8.0 of een StUFBG koppeling lager dan 2.1.0 graag eerst contact met Decos om de configuratie zeker te stellen. Van alle moderne koppelingen worden de configuraties bijgehouden op https://config.decos.nl.

Let op! Indien de update een StUFBG koppeling is van versie 2.4.0 of lager vergeet dan niet de instructies te lezen in dit artikel.Indien JIA geen verbinding kan maken met Decos zie je als gebruiker het volgende scherm. Je kunt dan alleen kiezen voor Local Machine en dan navigeren naar het zip bestand dat je hebt kunnen downloaden die je van Decos Support hebt gekregen. Let op! Het zipbestand dat je hebt gedownload niet uitpakken. Bij het navigeren vanuit JIA naar het bestand, navigeer je dus naar het zipbestand. JIA draagt verder zorg voor het uitpakken en verwerken.Klik vervolgens op de knop Update en wacht totdat de update succesvol is uitgevoerd. Dat ziet er als volgt uit.Klik na het succes bericht op OK en zie dat het versienummer is opgehoogd van de koppeling. Indien er problemen zijn geconstateerd graag contact met Decos Support.