Hoe werken de rechten/privileges?


Je hebt Gebruikers/ Gebruikersgroepen en Privilegessets.

In de Privilegessets worden de rechten bepaald, deze kan je koppelen aan een Gebruikersgroep of Gebruiker.

De gebruikers en gebruikersgroepen worden uit de ActiveDirectory gehaald.

De individuele rechten van een Gebruiker hebben voorrang op de rechten van een Gebruikersgroep.


Hoe kan ik iets aan- en uitzetten?Elk onderdeel in JKC, kan je in een privilege set uit- of aanzetten per kolom. Groen is de functie beschikbaar. Rood is de functie 'niet beschikbaar'. 

De wijzigingen die je maakt in de Kolom “algemene instellingen”, worden overgeheveld naar alle overige kolommen. Wil je afwijken per kolom, moet je dit per kolom aan- of uitzetten.


Hoe kan je zorgen dat je niet alles ziet in de Actieknop


Hiervoor moet je per Bron aangeven, dat TOEVOEGEN (rood) moet zijn.