Update 16/07/2018


De update bevat een aantal bugfixes en nieuwe functionaliteit die betrekking hebben op JOIN Zaaktypen en JOIN E-formulieren.

De update bevat de volgende wijzigingen:

84106: Behandelaren worden niet geladen bij het koppelen in accorderingsroutes
Dit is een bug die in deze versie wordt opgelost. De bug heeft betrekking op de module JOIN Besluitvorming

75540: Als beheerder wil ik gekoppelde omgevingen kunnen verwijderen
Een veelgehoorde wens van beheerders van Zaaktypen: bij het ontkoppelen (of hernoemen) van een JOIN omgeving wordt de omgeving niet verwijderd uit de lijst met publicatie-omgevingen in JOIN Zaak & Document. Dit kon alleen door een ontwikkelaar van JOIN Zaaktypen worden uitgevoerd.

Nu is het wel mogeljk vanuit de interface voor JOIN Zaaktypen om dit zelf te doen. Via het menu (tandwiel) ga je naar het onderdeel “publicatie-omgevingen”. Selecteer de omgeving (klik op de regel) en verwijder met het prullenbakje na de bevestiging.

Let op dat de functionaliteit alleen beschikbaar is voor beheerders van Zaaktypen en niet voor normale gebruikers. Daarnaast is het verwijderen van een omgeving (inclusief alle relaties met zaaktypen in de JOIN-omgeving) een onomkeerbare handeling.

53119: [Zaakbehandeling] Maak het mogelijk om een zaak te weigeren in de eerste status en terug te sturen naar een specifieke behandelgroep

Deze nieuwe functionaliteit stelt behandelaren van zaken in staat om een zaak in de 2e status (voordat deze status wordt bereikt) te weigeren en terug te sturen naar bijv. het controle- of registratieteam. Bij de 2e status van het zaaktype is een veld toegevoegd waar de behandelaar (rol) kan worden geselecteerd aan wie de geweigerde zaak moet worden verstuurd.

In de releasenotes van versie 6.22 (JOIN Zaak & Document) zal hier nader op worden ingegaan. De release van versie 6.22 verwachten wij zeer binnenkort.

84743: [Zaaktypen] Sla de resultaat-selectielijst eigenschap op in de resultaattabel van het zaaktype en toon deze in het zaaktype itemprofiel
80136: De veldlengte wordt niet correct opgeslagen bij een zaakkenmerk
Dit is een bug die in deze versie wordt opgelost.

Met deze functionaliteit wordt het resultaat-veld "selectielijst" toegevoegd aan de zaakregistratie en kan deze bijvoorbeeld worden gebruikt voor de verwijderlijstfunctionaliteit. Deze wijziging heeft ook betrekking op JOIN Zaaktypen, maar heeft geen zichtbare wijzigingen tot gevolg. In de releasenotes van JOIN Zaak & Document versie 6.22 leest u hier meer over.

86043: Maak het mogelijk om ook zonder DigiD validaties uit te voeren op BSN
Deze functionaliteit heeft betrekking op JOIN E-formulieren. U zult hierover in een komende release van JOIN E-formulieren nader worden geinformeerd.

85378: Sta toe om kopteksten en uitleg wel/niet te tonen op de PDF van het formulier. 
Deze functionaliteit heeft betrekking op JOIN E-formulieren. U zult hierover in een komende release van JOIN E-formulieren nader worden geinformeerd.

57437 Maak het mogelijk om per formulier het DigiD beveiligingsniveau in te stellen
Deze functionaliteit heeft betrekking op JOIN E-formulieren. U zult hierover in een komende release van JOIN E-formulieren nader worden geinformeerd. Voor deze functie heeft u een aanvullende licentie nodig.

83766 Sta toe om een zaaktyperelatie met hetzelfde zaaktype te leggen
Deze functionaliteit is toegevoegd om bijvoorbeeld een vervolgzaak te kunnen starten met hetzelfde zaaktype en hiermee een cirkel-proces in te richten. Zaaktyperelaties legt u op het algemene tabblad bij het onderdeel "zaaktyperelaties".

83244 Wanneer snel wordt gewisseld tussen resultaten wordt de waarde uit "controleer zaak" per abuis gekopieerd naar het andere resultaat.
Dit is een bug en wordt in deze versie opgelost.Update 14/06/2018


De update bevat een aantal bugfixes en nieuwe functionaliteiten die betrekking hebben op JOIN Zaaktypen, JOIN Besluitvorming en JOIN E-formulieren. Via mijn collega Rene Wanders ben je inmiddels al geïnformeerd over de wijzigingen in E-Formulieren.


De update bevat de volgende wijzigingen:


84106: Behandelaren worden niet geladen bij het koppelen in accorderingsroutes

Dit is een bug die in deze versie wordt opgelost. De bug heeft betrekking op de module JOIN Besluitvorming


75540: Als beheerder wil ik gekoppelde omgevingen kunnen verwijderen

Een veelgehoorde wens van beheerders van Zaaktypen: bij het ontkoppelen (of hernoemen) van een JOIN omgeving wordt de omgeving niet verwijderd uit de lijst met publicatie-omgevingen in JOIN Zaak & Document. Dit kon alleen door een ontwikkelaar van JOIN Zaaktypen worden uitgevoerd.


Nu is het wel mogeljk vanuit de interface voor JOIN Zaaktypen om dit zelf te doen. Via het menu (tandwiel) ga je naar het onderdeel “publicatie-omgevingen”. Selecteer de omgeving (klik op de regel) en verwijder met het prullenbakje na de bevestiging.


Let op dat de functionaliteit alleen beschikbaar is voor beheerders van Zaaktypen en niet voor normale gebruikers. Daarnaast is het verwijderen van een omgeving (inclusief alle relaties met zaaktypen in de JOIN-omgeving) een onomkeerbare handeling.


80136: De veldlengte wordt niet correct opgeslagen bij een zaakkenmerk

Dit is een bug die in deze versie wordt opgelost.


64791: Mogelijkheid om validatieregels in te stellen op tekstvelden

Deze wijziging heeft betrekking op JOIN Eformulieren. U kunt details teruglezen in de releasenotes van JOIN E-formulieren.


58347: Het is nu mogelijk om een naam veld te splitsen in voornaam, tussenvoegsel, achternaam.

Deze wijziging heeft betrekking op JOIN Eformulieren. U kunt details teruglezen in de releasenotes van JOIN E-formulieren.


65619: Mogelijkheid om de maximum lengte van een tekstveld te beperken

Deze wijziging heeft betrekking op JOIN Eformulieren. U kunt details teruglezen in de releasenotes van JOIN E-formulieren.


80752: Statussen worden op de verkeerde plek ingevoerd als ze worden gesynchroniseerd met een zaaktype dat al statussen bevat 

Dit is een bug die in deze versie wordt opgelost. De bug heeft betrekking op de koppeling met I-Navigator


80668: Sta het de eigenaar van een zaaktype niet toe om de partner toe te wijzen als behandelaar van de laatste status

Deze functie heeft betrekking op JOIN Samen. In JOIN Samen werkt een organisatie samen aan zaken met andere organisaties. Dit geldt zowel voor het delen van zaken en documenten als voor het samenwerken in het proces. In iedere status kan de partner worden toegekend als behandelaar. De enige restrictie is er voor de eerste en de laatste status. De eerste status heeft betrekking op het aanmaken van de zaak, de laatste status heeft betrekking op het bepalen van het resultaat van de zaak. In beide gevallen is dit alleen mogelijk voor de zaakeigenaar. In zaaktypen lossen we dit op door niet de partner te tonen in de lijst van beschikbare behandelaren.