Wil je een optimaal beveiligde (Zaak & Document) omgeving? Dan kan je het document in de bijlage doorlezen. Wij adviseren om deze punten aandachtig door te lopen en op te volgen, tenzij bewust anders is gekozen. 


Decos communiceert bevindingen (uit audits) en gevonden kwetsbaarheden aan een aparte mailinglijst met beveiligingsfunctionarissen. 

Indien je ook graag opgenomen zou willen worden in de mailinglijst ontvangen wij graag namens wie wij op de lijst mogen plaatsen. Dit kan ja doorgeven via security@decos.nl