In versie 6.0.15 van JOIN Zaak & Document hebben wij actie 60048 (9359) opgeleverd. Met deze actie hebben wij het probleem opgelost dat bij zaken het resultaat niet correct wordt bijgewerkt wanneer het resultaat in de tussentijd is gewijzigd (in JOIN Zaaktypen). 


Zaken die voor deze wijziging zijn aangemaakt krijgen bij afhandeling in het zaaksysteem niet het juiste resultaat (en bijbehorende archiefkenmerken).

 

Alhoewel deze correctie in de software beschikbaar is (door versie 6.0.15 of nieuwer te installeren), heeft dit geen direct effect op de reeds afgehandeldezaken. Om dit ook met terugwerkende kracht te doen (belangrijk voor zowel uw archiefprocedure als voor uw zaakrapportages) is er een correctieapplicatie ontwikkeld.


Het programma vindt u in de link onderaan dit artikel

 

Instructie voor gebruik van de applicatie:

 

  •  Pak de zipbestanden uit en plaats deze op een werkstation dat verbindt naar de JOIN database (of rechtstreeks op de JOIN server). 
  •  Start de applicatie (via de .exe in het zipbestand). Alle afgehandelde zaken krijgen nu het juiste resultaat.

 

Wij adviseren u om de applicatie eerst te draaien op uw testomgeving, in combinatie met versie 6.0.15 (of recenter). Let op! Het kan mogelijk enige tijd duren voordat de applicatie klaar is.


Voor vragen kunt u contact opnemen met JOIN Support. 


LINK naar het bestand