Voor het zoeken binnen JOIN kan gebruik worden gemaakt van fulltext zoeken of ElasticSearch. Het oudere fulltext zoeken is een standaard onderdeel van JOIN. Het uitgebreidere ElasticSearch is een apart component, geeft meer zoekmogelijkheden en is sneller.

 

Bij het gebruik van ElasticSearch wil het weleens voorkomen dat niet alle gegevens direct worden weergegeven. Een mogelijke oorzaak is de registratie van een grote hoeveelheid data, door bijvoorbeeld een import van registraties via een koppeling. In dat geval kan het even duren voordat alle data direct wordt weergegeven bij het zoeken, omdat de zoekindex dan nog moet worden bijgewerkt. De zoekindex van ElasticSearch wordt verschillende keren op een dag bijgewerkt. Wil je dit proces handmatig versnellen? Dan kan dat door gebruik te maken van de bulkindexer.

 

Volg hiervoor de volgende stappen op de JOIN server, waarop ElasticSearch actief is.

 

 

1. Filter bar behaviour uitschakelen

Open de JOIN Configuration Editor op de JOIN server als administrator en stel ‘Filter bar behaviour for external search engine’ in op ‘Never’:

 

Met het instellen van deze optie valt JOIN bij het zoeken terug op het oorspronkelijke fulltext zoeken. Ook zijn hiermee alle registraties nog zichtbaar tijdens het draaien van de bulkindexer.

 

 

2. JOIN Backgroundservice en website herstarten

Open services.msc als administrator, stop de ‘Decos JOIN Background Service’, beëindig via taakbeheer alle openstaande JOIN worker processen en start vervolgens de ‘Decos JOIN Background Service’ weer:

 

Herstart de JOIN website, door de Windows Command Prompt als administrator te openen, de opdracht ‘iisreset /timeout:0’ in te voeren en deze opdracht uit te voeren:

 

Ververs de JOIN website en fulltext zoeken is actief. Dit kan worden gecontroleerd, door een zoekopdracht in te voeren.

 

Geeft het zoeken een zoektijd in ms weer? Dan is fulltext zoeken nog niet actief en zullen de stappen 1 en 2 opnieuw worden uitgevoerd.

 

Wordt er geen zoektijd weergegeven, dan is fulltext zoeken actief en kan zonder problemen worden gestart met de bulkindex.

 

 

3. Bulkindexer draaien

Ga op de server via de Windows Command Prompt naar de directory, waar de bulkindexer is geïnstalleerd. In de meeste configuraties is dit D:\Decos\apps\DecosAdmin\BulkIndexer. De printscreen in dit voorbeeld wijkt dus af.

 

Voer vervolgens ‘bulkindexer.exe’ uit, om de bulkindexer te starten op de hele JOIN omgeving.

 

Dit proces kan een tijd duren en is afhankelijk van de grootte van de JOIN inrichting / hoeveelheid registraties in JOIN.

 

De bulkindexer draaien op een specifiek boek? Of andere parameters bekijken? Voer dan het commando ‘bulkindexer /?’ uit, om de mogelijkheden te zien:

 

Laat na het starten van de bulkindexer de Windows Command Prompt openstaan, totdat de index is voltooid.

 

4. Filterbar behaviour inschakelen

Open de JOIN Configuration Editor op de JOIN server als administrator (als deze was afgesloten) en stel ‘Filter bar behaviour for external search engine’ weer in op ‘Always’:

 

 

5. Opnieuw JOIN backgroundservice en website herstarten

Herstart de ‘Decos JOIN Background Service’ en de JOIN website, zoals omschreven staat in stap 2.

 

Ververs de JOIN website en controleer of ElasticSearch weer actief is, door een zoekopdracht in te voeren. Geeft het zoeken een zoektijd in ms weer? Dan is ElasticSearch actief.

 

Controleer vervolgens in JOIN of de problemen zijn verholpen.SCHAKELOPTIES

Om de zoekindex van ElasticSearch bij te werken kan je in plaats van alles bij te werken, ook de volgende schakelopties inzetten.

 

Werkvoorraad bijwerken:

bulkindexer.exe /tasks

 

Specifiek boek bijwerken:

bulkindexer.exe <boeksleutel>

 

Alles vanaf een bepaalde datum bijwerken:

bulkindexer.exe yyyyMMdd

bijvoorbeeld bulkindexer.exe 20210414

 

Exclusieve documentboeken bijwerken (Zaakdocumenten bijvoorbeeld):

bulkindexer.exe /oedf

 

Alleen zaaktypen.nl zaken:

bulkindexer.exe /cases

 

Alleen scans:

bulkindexer.exe /scansGEEN OPLOSSING?

Nieuw ticket melden