In dit document wordt beschreven hoe de integratie tussen JOIN Zaaktypen en het zaaksysteem is opgebouwd. Welke velden worden gebruikt, welke handmatige aanpassingen mogen wel en niet worden gedaan.


Dit document bevat geen informatie over JOIN E-formulieren & JOIN Besluitvorming en is bijgewerkt tot en met versie 2023.11 (november 2023)