Dit atikel beschrijft de benodigde voorbereidingen en de benodigde stappen voor de upgrade naar versie 2.9 van de koppeling. Mocht u deze upgrade liever niet zelf willen uitvoeren dan kan dit ook door een consultant uit het integratieteam verzorgd worden op basis van nacalculatie. Stuur hiervoor een planningsverzoek naar integrationsteam@decos.com. 


In de release e-mail wordt per abuis versie 2.8 genoemd waarvoor aanvullende upgrade-instructies nodig zijn. Dit moet versie 2.9 zijn. Versie 2.8 kunt u installeren zonder aanvullende instructies.


In versie 2.9 zijn een aantal structurele wijzigingen aangebracht die het mogelijk maken om organisaties te vinden en te koppelen zonder een zogenaamde 'sleutel gegevensbeheer'. Tot de voorgaande versie was dit gegeven in gebruik als unieke sleutel voor een organisatie in JOIN Zaak & Document. Een aantal derde partijen die een aansluiting verzorgen met het Nieuwe Handelsregister (NHR) nemen geen 'sleutel gegevensbeheer' op in de berichten omdat deze niet door de NHR wordt teruggegeven. Voor het kunnen aanpassen van een door JOIN gebruikte sleutel zijn een aantal aanvullende configuratiewijzigingen nodig en een conversie van de bestaande organisatiegegevens. Ook dienen de laatste versies van JOIN Zaak & Document en JOIN Koppelingen beheer geïnstalleerd te worden.


Voorbereidingen

Het aanpassen van de door JOIN gebruikte sleutel voor organisaties wordt geheel door de upgrade procedure vanuit JOIN Koppelingen beheer (JIA) verzorgd. Echter dienen een aantal handmatige voorbereidingen getroffen te worden:

  1. JOIN Zaak & Document dient minimaal versie 6.23 te zijn
  2. JOIN koppelingen beheer dient minimaal versie 2.4 te zijn
  3. Er dient een extra 'extended property' toegevoegd te worden aan de entiteit-definitie voor organisaties


1. JOIN Zaak & Document minimaal versie 6.23

Versie 6.23 van JOIN Zaak & Document bevat een nieuwe versie van JOIN Connect die de mogelijkheid biedt om een identificerende sleutel te wijzigen. Volg voor de upgrade naar deze versie de stappen uit de upgrade handleiding van JOIN Zaak & Document.


2. JOIN Koppelingen beheer minimaal versie 2.4

Versie 2.4 van koppelingen beheer bevat de mogelijkheid om aanvullende installatiestappen uit te voeren die nodig zijn voor de migratie van de bestaande sleutels. Let op; als u de upgrade uitvoert met een oudere versie van koppelingen beheer dan worden de migratiestappen overgeslagen en kunt u problemen ervaren met het zoeken, vinden en koppelen van organisaties. Kijkt u voor de upgrade instructies voor Koppelingen beheer in dit artikel.


3. Extra extended property toevoegen

U dient allereerst een veld beschikbaar te maken in het item-profiel voor bekende organisaties. In veel gevallen heeft dit item-profiel de naam 'Organisaties - StUFBG'. 

  • Voeg aan dit profiel het veld 'URL' toe met de naam 'Externe sleutel'. (gebruik de maximum lengte)
  • Wijzig de naam van het veld 'MARK' in 'Identificatie'
  • Sla het profiel op.

Vervolgens wijzigt u de Connect entiteit-definitie 'StUFBGCompany'

  • Voeg de Extended Property 'SourceKey' toe aan de definitie, gekoppeld aan het URL veld 
  • Sla de entiteit-definitie op.


Upgrade en conversie

Als u de genoemde voorbereidingen hebt getroffen bent u klaar om de upgrade naar versie 2.9 uit te voeren. Volg hiervoor de standaard instructies uit zoals beschreven in dit artikel. Tijdens de upgradeprocedure wordt het conversiescript automatisch gestart en wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. 


Het script controleert of JOIN Zaak & Document minimaal versie 6.23 is en of de extended property is toegevoegd. Het controleert echter niet of koppelingen beheer versie 2.4 is. Het is dus van belang dat deze voorbereiding is getroffen!


Tijdens de upgrade procedure kunt u mogelijk de volgende foutmeldingen krijgen wanneer de voorbereidingen niet zijn getroffen.

  • JOIN Zaak & Document nog niet bijgewerkt naar minimaal versie 6.23:
  • De extended Connect property 'SourceKey' is nog niet geconfigureerd: