LET OP: Indien de organisatie gebruik maakt van deze versie valt het buiten onze Support License Agreement. Wij leveren geen support op versie 6.19 of ouder.


Samenvoegen van velden in sjablonen met applicaties zoals Smartdocument - Xential - iWriter werkt niet meer.

Na de installatie van 6.20 is gebleken dat dit probleem op kan treden. De fout zit hem in het feit dat wanneer er vreemde tekens in het onderwerp staan het doelbestand niet gevonden kan worden.

Dit zorgt ervoor dat de sjabloon applicatie niet gestart wordt.

Workaround/oplossing:

Installeer de hotfix die is te downloaden via URL: 

http://support.decos.nl/setups/hotfixes/20180508-430/Portal-60019-20180508.zip

Actienummer: 10039