Mappings in JOIN Zaak & Document


Middels JOIN Connect kan JOIN Zaak & Document koppelen met JOIN Klantcontact.

Hier worden de velden gemapped die je kan zoeken in JKCInstellingen JKC


In JKC stel je in welke Entiteiten doorzocht mogen worden.

De rechten die in JZD zijn ingesteld zijn leidend voor JKC, echter kan je in JKC wel rechten minimaliseren.