Sinds Office 2013 kent Outlook een functie die bijhoud hoelang het laden van de add-in duurt. Als Outlook vindt dat het laden van de JOIN Now add-in te lang duurt dan wordt deze continue uitgeschakeld zelfs wanneer de gebruiker hemhandmatig weer inschakelt. 

 

De gebruiker kan in het dialoogvenster aangegeven dat de add-in altijd geladen moet worden. Helaas komt dit dialoogvenster niet altijd in beeld. Zie deze pagina voor een voorbeeld:


https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/2758876 


Als dit probleem zich bij meerdere personen in een organisatie voor doet dan kan je via de onderstaande register aanpassing er voor zorgen dat de JOIN Now add-in altijd geladen wordt:

 

Windows Registry Editor Version 5.00

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Resiliency\DoNotDisableAddinList]

"DecosOfficeAddin.Connect"=dword:00000001

 

Let op dat het versie nummer hier van belang is (in dit voorbeeld is Outlook 15=Outlook 2013).
Voor Outlook 16(Office365) gelden de volgende mogelijkheden:


- Always monitor this add-in
- Do not monitor the add-in for the next 7 days
- Do not monitor this add-in for the next 30 days
- Disable this add-in